Місцеві центри  

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
koord c
 
   

Адвокатам  

Підписання контрактів / договорів

Калькулятор для розрахунку оплати послуг адвокатів (Увага! З 1 липня 2019 р. розмір прожиткового мінімуму становить 2007 грн.)

для всіх версій Excel

з 1 липня 2019 р.


Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів 


Форми розрахунків розміру винагороди адвоката за надання БВПД:

Нові форми згідно наказу Мін’юсту від 13 лютого 2017 році № 357/5 

Завантажити форми архівом

Новий Акт надання БВПД регіонального центру

Новий Акт надання БВПД Білоцерківського центру                

   

Статистична інформація  

На сайті 202 гостей та відсутні користувачі

   
mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
169
667
3054
1466
352538
   

Послуги захисту і представництва

Деталі

Види правових послуг:

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області (надалі, - Центр), в відповідності до частини 2 статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI (надалі, - Закон) на даний час забезпечує надання наступних видів правових послуг (безоплатної вторинної правової допомоги):

1) захист;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

 

Діяльність Центру поширюється на територію Київської області.

 

Категорії осіб, які на даний момент можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу:

 

З 1 січня 2013 року і на теперішній час Центр забезпечує надання правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 3 - 7 частини першої статті 14 цього Закону, а саме:

 1. особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

 2. особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

 3. особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

 4. особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

 5. особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.

   

Повідомляємо, що в відповідності до вимог встановлених пункт 6 розділу VI Закону (Прикінцеві та перехідні положення) надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям осіб, зазначеним у статті 14 цього Закону, в повному обсязі забезпечується з 1 липня 2015 року.

 

ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ:

Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу для зазначених категорій осіб (пункти 3 - 7 частини першої статті 14Закону) визначений частинами 5-6 статті 19 Закону:

    • У разі звернення осіб, зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої статті 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правової допомоги або надходження інформації про затриманих осіб від близьких родичів та членів їхніх сімей, перелік яких зазначено Кримінальним процесуальним кодексом України, Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги з моменту затримання особи.

    • У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника.

 

Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 (надалі, - Порядок).

 

Ним визначено загальні вимоги та механізм інформування Центру про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування (далі - суб'єкти подання інформації), а також безпосередньо затриманою особою, членами її сім'ї та близькими родичами (далі - заявники).

 

Уповноважена службова особа суб'єкта подання інформації, яка здійснила затримання, негайно після фактичного затримання особи повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) центру з урахуванням вимог частини п'ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" такі відомості:

 • прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі);

 • час та підстави затримання особи;

 • точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

 • найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

   

  Службова особа суб'єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов'язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.

   

  Повідомлення про затримання особи Центру заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв'язку. Розгляд повідомлень здійснюється Центром відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов'язкових відомостей:

   

 • ступінь родинного зв'язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім'я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявником не є затримана особа);

 • прізвище, ім'я та по батькові, дата народження затриманої особи;

 • місце, дата і час затримання особи.

   

  Для надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання допомоги може з'ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов'язковим:

   

 • підстави для затримання особи;

 • найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім'я та по батькові такої особи.

   

  Відсутність таких відомостей у заявника чи відмова заявника надати такі відомості не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою Центру з надання допомоги цілодобово.

 

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, внесеного до системи та/або відповідного журналу реєстрації, уповноважена службова особа центру з надання допомоги інформує про це заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

 

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповноважена службова особа Центру проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені центру з надання допомоги запиту факсимільним зв'язком на адресу Управління МВС Київської області, на відповідній залізниці, Управління СБУ в Київській області, Управління Міндоходів в Київській області, Управління, відділу ДПтС в Київській області, Регіонального управління Держприкордонслужби, Управління ДМС в Київській області, територіального управління, зональних відділів і зональних відділень Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - регіональний або міжрегіональний орган) або через систему.

 

Протягом однієї години після надходження факсограми відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з одночасним повідомленням Центру про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб'єктів подання інформації.

 

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа Центру в установленому порядку призначає адвоката шляхом видання доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним.

 

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулося в результаті подання повідомлення від заявників, уповноважена службова особа Центру невідкладно інформує про це телефоном заявників, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

 

Призначений Центром адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатну вторинну правову допомогу, він негайно повідомляє про це центру з надання допомоги, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

 

Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги.

   
© 2014-2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій |  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.